« Powrót

Bogusław Gorski przewodniczący RN PPS w OPZZ

19 stycznia Bogusław Gorski, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej partii Socjalistycznej spotkał się z Janem Guzem przewodniczącym porozumienia. Rozmowa dotyczyła sytuacji społecznej i politycznej w Polsce po wyborach parlamentarnych.
Na spotkaniu omawiano stan polskiej lewicy, wpływ zmian politycznych na życie środowisk pracowniczych. Uczestnicy spotkania zgodzili się, co do potrzeby współpracy partii i środowisk lewicowych w zakresie tworzenia lewicowej platformy programowej. PPS zadeklarowała wolę tworzenia forum programowego obejmującego wszystkie partie i organizacje społeczne o lewicowym, prospołecznym charakterze.
CZ