« Powrót

Duńscy pracownicy ubezpieczają się przed bezrobociem

W siedzibie OPZZ odbyło to spotkanie z prezesami funduszy ubezpieczeniowych od bezrobocia działających przy duńskich związkach zawodowych. Tematem spotkania była sytuacja na rynku pracy w Polsce z punktu widzenia OPZZ. Informacji na ten temat udzielił Bogdan Grzybowski, dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ. Goście z Danii mówili o roli związków zawodowych w zabezpieczeniu pracowników przed następstwami utraty pracy.

W Danii można skorzystać z nieobowiązkowego ubezpieczenia od utraty pracy. W tym celu należy samemu zapisać się do kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, która z reguły prowadzona jest przez związki zawodowe. Składki na związek zawodowy oraz kasę ubezpieczeń na wypadek bezrobocia można odliczyć od podstawy duńskiego podatku. Aby nabyć prawa do zasiłku oraz uzyskania pomocy z kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia trzeba, zgodnie z przepisami ustawy, spełnić szereg warunków:
  • być członkiem kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia przynajmniej przez 1 rok;
  • mieć przepracowane przynajmniej 1924 godziny w okresie ostatnich 3 lat;
  • udokumentować, że stosunek zatrudnienia przewiduje warunki płacy i pracy obowiązujące powszechnie w Danii;
  • udokumentować, że wynagrodzenie odpowiada wysokości wynagrodzenia określonego w duńskich układach zbiorowych pracy;
  • wynagrodzenie musi być zgłoszone do rejestru przychodów prowadzonego przez urząd skarbowy SKAT.
Gospodarzem spotkania i moderatorem dyskusji był Piotr Ostrowski, dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ.
 
BP OPZZ