Eksperci o reformie Gowina

11 października bieżącego roku,  w warszawskiej siedzibie OPZZ  odbyła się debata ekspercka z udziałem przedstawicieli środowisk szkół wyższych i instytutów badawczych. 


Zebrani dyskutowali o reformie szkolnictwa wyższego, przedstawionej przez ministra Jarosława Gowina podczas Narodowego Kongresu Nauki. Jednym z celów debaty było uzyskanie opinii tych środowisk, które zostaną wykorzystane przy formułowaniu stanowiska OPZZ dotyczącego projektu ustawy.


W debacie wzięła udział przedstawicielka Prezydenta RP w Radzie Dialogu Społecznego Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik. Obecni byli także przewodniczący OPZZ Jan Guz,  wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski oraz  przedstawiciele pracodawców,  Fundacji im. Friedricha Eberta i Fundacji Centrum im. Ignacego Daszyńskiego - współorganizatora debaty.(JJG)