« Powrót

Europa potrzebuje wyższych płac - Czas na pracowników

OPZZ wspólnie z europejskimi związkami zawodowymi rozpoczyna kampanię na rzecz wyższych płac.
 
14 lutego Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) zainaugurowała kampanię na rzecz wyższych płac dla pracowników w Europie: Europa potrzebuje wyższych płac - Czas na pracowników. Na konferencji inaugurującej kampanię (14 - 15 lutego w Brukseli) OPZZ reprezentowali Franciszek Bobrowski, wiceprzewodniczący i Adam Rogalewski, specjalista ds. międzynarodowych.
 
Celem kampanii jest przekonanie rządów w Europie do zmiany polityki płacowej. Polityka cięcia wydatków budżetowych w tym zamrożenie wzrostu wynagrodzeń prowadzona w ramach walki z kryzysem gospodarczym nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Wręcz przeciwne, przyczyniła się nie tylko do wydłużenia kryzysu, ale też do pogłębienia nierówności społecznych. W związku z niskim wzrostem gospodarczym nawet takie organizacje jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy proponują zwiększenie wynagrodzeń, które poprzez pobudzenie pobytu wewnętrznego przyczynią się do wzrostu gospodarczego.
 
EKZZ w swojej kampanii przekonuje, że niskie wynagrodzenia  nie tylko zwiększają nierówności społeczne ale przede wszystkim są szkodliwe dla gospodarki.  Konieczne dla wzrostu gospodarczego podniesienie poziomu płac może być skutecznie osiągnięte poprzez zwiększenie obowiązywania układów zbiorowych pracy, niwelowanie różnic płacowych pomiędzy kobietami i mężczyznami, likwidację  prekaryjnych form zatrudnienia, jak również podniesienie wynagrodzeń w firmach które są na dole łańcuchu  dostaw. Ostatnie wyzwanie dotyczy w szczególności Polski, gdzie wiele firm operuje jako podwykonawcy dla międzynarodowych korporacji.
 
W swoim wystąpieniu Franciszek Bobrowski przedstawił sytuację pracowników w Polsce. Polskie wynagrodzenia są nie tylko wciąż niskie w stosunku do pracowników z Europy zachodniej, ale ich wzrost w ostatnim czasie wciąż nie odzwierciedla wydajności pracy.  Płace w Polsce stopniowo wzrastają, jednak wzrost ten jest ciągle zbyt wolny i jeśli będzie postępował w tym samym tempie to polscy pracownicy dopiero za 44 lata osiągną poziom wynagrodzenia pracowników krajów Europy zachodniej.
 
Wiceprzewodniczący Bobrowski zaprezentował postulaty OPZZ dotyczące polityki płacowej.  Są to między innymi: zwiększenie roli Rady Dialogu Społecznego w zakresie negocjacji płac, „odmrożenie" wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, uporządkowanie rynku umów cywilnoprawnych jak również  monitoring przestrzegania przez pracodawców stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia za pracę, wprowadzonej na wniosek OPZZ (13 zł/3 euro za godzinę pracy). To także znowelizowanie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w celu osiągnięcia płacy minimalnej na poziomie 50% płacy przeciętnej, jak również doprowadzenie do ratyfikowania przez Polskę art. 4 ust. 1 Europejskiej Karty Socjalnej  gwarantującej godziwe wynagrodzenie za pracę.
 
Więcej informacji, jak również film promujący kampanię dostępne są na stronie internetowej: http://payrise.eu , na stronie na  Facebooku: https://www.facebook.com/OurPayRise/
 
 
Adam Rogalewski: rogalewski@opzz.org.pl