« Powrót

Goście z UNIO

Sytuacja na rynku pracy w Polsce i w Norwegii, kondycja dialogu społecznego, relacje z rządem oraz stanowiska w odniesieniu do społecznych inicjatyw instytucji europejskich były tematami spotkania przewodniczącego OPZZ z delegacją norweskiej konfederacji związków zawodowych Unio z przewodniczącą Ragnhild Lied na czele w dn. 13 września w warszawskiej siedzibie OPZZ.

Przewodniczący obu organizacji zadeklarowali realizację kolejnego wspólnego projektu w ramach finansowania z funduszy norweskich.

Unio jest drugą co do wielkości konfederacją związkową w Norwegii, skupiającą głównie pracowników umysłowych w sektorze publicznym. Jej największą organizacją członkowską – podobnie jak jest to w przypadku OPZZ – jest związek nauczycieli. Wspólny projekt OPZZ i Unio, dotyczący dialogu społecznego, realizowany w ramach funduszy norweskich w latach 2012-2014 został w Norwegii uznany najlepszym projektem z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
 
 
Piotr Ostrowski