« Powrót

Komisja Pracowników Instytucji Finansowych OPZZ

20 kwietnia w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Pracowników Instytucji Finansowych OPZZ.  Spotkanie prowadził Marek Kupiec, przewodniczący Komisji.

W spotkaniu wziął udział Andrzej Radzikowski - wiceprzewodniczący OPZZ. Obecny był także Jerzy Wiśniewski - przewodniczący Rady OPZZ województwa mazowieckiego.

Andrzej Radzikowski przedstawił aktualny stan dialogu społecznego w Polsce. Poinformował zebranych o zapowiadanych zmianach w systemie edukacji  i o złożeniu przez ZNP ponad 910 tysięcy podpisów w Sejmie w sprawie referendum szkolnego. Uzasadnił konieczność jego przeprowadzenia mówiąc, że reforma jest nieprzygotowana, wprowadzana pospiesznie a tzw. konsultacje MEN są fasadowe i nieudolne. Brakuje dialogu z rodzicami, nauczycielami, samorządowcami, naukowcami,  badaczami i organizacjami pozarządowymi. Nie ma merytorycznego uzasadnienia zmian a sprawa dotyczy pięciu milionów uczniów i ponad sześciuset tysięcy nauczycieli. Wiceprzewodniczący OPZZ podziękował za pomoc w zbieraniu podpisów.

W dalszej części spotkania  uczestnicy spotkania przybliżyli kluczowe problemy sektora bankowego, dotyczące przede wszystkim niskich płac, nierówności płacowych, jak też nieobecności przedstawicieli branży w ogólnokrajowym dialogu społecznym.

Przewodniczący Marek Kupiec poinformował o powstaniu Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Jej celem jest dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy, transparentność kompetencji i kwalifikacji dla wzmacniania bezpieczeństwa i zaufania w sektorze oraz upowszechnianie i wspieranie rozwiązań służących procesowi permanentnego kształcenia.

W drugiej części spotkania Izabela Bilińska – Trzopek, wiceprzewodnicząca Komisji OPZZ Pracowników Instytucji Finansowych wraz z Moniką Miniur i Ewą Adamczyk-Bielska poprowadziły szkolenie z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy w  kontekście działalności w sektorze bankowym.

Przewodniczący Komisji podziękował Radzie OPZZ województwa mazowieckiego za pomoc w organizacji spotkań.
(JD)