« Powrót

Mamy projekt ustawy w sprawie PPL

W poniedziałek 10 lipca br. informowaliśmy, że grupa posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wniosła do laski marszałkowskiej projekt ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze", który nie był przedmiotem konsultacji społecznych z OPZZ.

 Projekt stanowi realne zagrożenie dla pracowników PPL, ponieważ wnioskodawcy proponują zlikwidować organy pracownicze w PPL i w zamian powołać radę nadzorczą, ale już bez udziału przedstawicieli załogi.
 
Na wniosek Roberta Zielińskiego, przewodniczącącego Związku Zawodowego Pracowników Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, szef OPZZ Jan Guz wystąpił do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z wnioskiem o wstrzymanie prac nad projektem ustawy do czasu przedstawienia opinii w sprawie przez związki zawodowe i organizacje pracodawców z Rady Dialogu Społecznego.
  
Mamy już projekt ustawy w sprawie PPL, który otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu RP z prośbą o zgłoszenie uwag. Wszystkich zainteresowanych tematem prosimy o pilne przesłanie do OPZZ opinii na adres: bobrowski@opzz.org.pl

 

Projekt ustawy dostępny jest TUTAJ.

 
(nq)