« Powrót

O prawa młodych pracowników

W warszawskiej siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie liderów europejskiego projektu, którego celem jest rozwój  aktywności związków zawodowych na rzecz podnoszenia świadomości młodych pracowników w zakresie ich praw.
 
Mówiono o stworzeniu modelu informowania, konsultowania oraz zaangażowania młodych pracowników w sprawy zakładu pracy i podnoszeniu ich świadomości w zakresie organizowania się i angażowania  w działalność związków zawodowych. Podkreślano konieczność stworzenia platformy  współpracy pomiędzy przedstawicielami krajów partnerskich. Liderzy projektu dyskutowali o działaniach, które powinny podejmować związki zawodowe aby zwiększać zaangażowanie młodych pracowników. Mówiono też o promowaniu wymiany informacji oraz dobrych i innowacyjnych praktyk. Temu miałoby służyć stworzenie cyklu publikacji dla związków zawodowych z poradami jak poprawić uzwiązkowienie i zaangażowanie młodych.

W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski, który przedstawił przebieg  Kongresu Młodych OPZZ  (9-10.12.2017). Przybliżył także bieżącą działalność Komisji Młodych OPZZ.
 
Koordynatorem projektu jest OPZZ.  Partnerami:  Lithuanian Trade Union Confederation (LPSK, Lithuania), Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība (LBAS) Latvia, Confederaţia Naţionala Sindicală "Cartel ALFA" Romania (CNS "Cartel ALFA") Romania, Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC de CCOO) Spain.
 

BP OPZZ