« Powrót

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Wzorem lat ubiegłych Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, w imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje kolejną 45 edycję OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY, w którego współorganizowaniu - poprzez rozpowszechnienie informacji o konkursie – bierze także udział Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.
 
     Konkurs ten pełni od lat istotną rolę w inicjowaniu bezpiecznych działań w wielu przedsiębiorstwach. Jego celem jest upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku pracy poprzez doskonalenie stosowanych lub wprowadzanie nowych rozwiązań mających zastosowanie w praktyce. 

     Pismo rozpowszechniające informacje o konkursie do organizacji członkowskich OPZZ skierowała wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska wraz z Regulaminem tegorocznej edycji Konkursu Poprawy Warunków Pracy, zawierającym szczegółowe informacje związane z głównymi celami i warunkami konkursu, terminami, zasadami zgłaszania wniosków i  formularzami do wypełnienia.
 
Termin zgłoszeń upływa 30 września br.

Bliższych informacji na temat tego przedsięwzięcia udziela Sekretariat Konkursu (tel.22/623 36 83 lub 84, email:anna.machalowska@ciop.pl). Formularze są dostępne także na stronie www.ciop.pl/konkurs-bhp.

Załączniki:

Regulamin konkursu - pobierz
Plakat konkursu - pobierz
Pismo OPZZ - pobierz

Zapraszamy serdecznie  do popularyzacji Konkursu wśród pracowników – zwycięzcy zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 
(oprac. rg)