OPZZ i PIP we wspólnej kampanii ,,Pracuję legalnie”

Państwowa Inspekcja Pracy zaprosiła Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych do współpracy w realizacji przedsięwzięć planowanych w ramach 3 – letniej ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej ,,Pracuję legalnie" z obszaru legalności zatrudnienia.

      W piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia, wskazaliśmy, że podjęcie problematyki legalności zatrudnienia w programie prewencyjnym to niezwykle potrzebna inicjatywa, o czym OPZZ często przypomina. Podkreśliliśmy, że tematyka podejmowana w kampanii prewencyjnej jest dla OPZZ cenna również z innego punktu widzenia – praktycznej znajomości ukraińskiego rynku pracy, bowiem od 20 czerwca 2016r., z inicjatywy OPZZ powstał Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce, należący do naszych struktur. Na przestrzeni ostatniego roku jak i na bieżąco - podejmujemy szereg wspólnych inicjatyw promujących legalność zatrudnienia ukraińskich pracowników.

      Aktywność OPZZ będzie widoczna we włączeniu się w szereg działań planowanych w ramach kampanii, począwszy od rozpowszechniania materiałów informacyjnych i promocyjnych – zarówno na szczeblu regionalnym przy współudziale Okręgowych Inspektoratów Pracy i Rad wojewódzkich OPZZ jak i na szczeblu centralnym – w realizacji cyklu szkoleń czy udziału w ogólnopolskich konferencjach, jako jeden z partnerów kampanii.

      O wszystkich inicjatywach związanych z przebiegiem kampanii, jak i możliwościach realizacji różnych przedsięwzięć z nią związanych – będziemy na bieżąco informować organizacje członkowskie OPZZ.
oprac. RG