« Powrót

OPZZ na Przystanku Woodstock

Przedstawicielki Rady OPZZ Województwa Lubuskiego dotarły do  uczestników PRZYSTANKU WOODSTOCK z kampanią Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych  "Europa potrzebuje wzrostu płac".

W radosnych nastrojach był czas aby porozmawiać o sytuacji pracowników na rynku pracy. Monika Bocian (przewodnicząca rady), Juliana Paruszewska i Katarzyna Zimna przedstawiały rolę związków zawodowych w życiu każdego pracownika ale również w społeczeństwie. Prezentowały osiągnięcia OPZZ, mówiły też o planach konfederacji.  Wielu rozmówców  przedstawiało przykłady ze swojego życia świadczące o nierówności, źle opłacanej pracy oraz różnicach w wynagrodzeniach między poszczególnymi krajami UE, co zmusza część z nich do wyjazdu za granicę.

Monika Bocian