« Powrót

Ostatnia droga Romualda Wojtkowiaka

17 maja w Murowanej Goślinie koło Poznania, pożegnaliśmy Romualda Wojtkowiaka. Wieloletni Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy", członek Prezydium OPZZ, odszedł nagle 14 maja br. w wieku 57 lat.

Roman Wojtkowiak zaczynał pracę w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich, kontynuował ją w PEC, Zespole Elektrowni Poznań. Najdłużej był w Zakładach Metalowych „Pressta". To tam zaangażował się w organizację odrodzonego ruchu zawodowego. W okresie przemian ustrojowych dostrzegał wiele niesprawiedliwości, lekceważenia, poniżania ludzi pracy, pozbawiania ich zaatrudnienia i środków do życia. Potrafił upomnieć się o sprawy pracowników u każdej władzy. Walczył o byt załóg, o wynagrodzenia, o emerytury. Brał udział w protestach w obronie Zakładów Cegielskiego czy odlewni Śrem. Widziano w nim odważnego ale i rozważnego lidera, dlatego też powierzano mu odpowiedzialne funkcje w OPZZ -towskim ruchu zawodowym. Był Przewodniczącym Rady województwa wielkopolskiego a od 2006 r. Przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy" w całej Polsce.

Podczas uroczystości pogrzebowych Romana Wojtkowiaka żegnali przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych „Metalowców", Rad Okręgów FZZ, delegacje innych branż zrzeszonych w OPZZ. Kierownictwo OPZZ reprezentował Jan Guz – przewodniczący i Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący konfederacji.

Żegnając Romualda Wojtkowiaka, szef OPZZ powiedział m.in.: - Do końca swoich dni Romku byłeś Związkowcem nie tylko z funkcji ale z głębokiego przekonania i z wewnętrznej potrzeby. (…) Byłeś przekonany, że niezależnie od sytuacji trzeba dążyć do wyznaczonego celu, do dialogu. Dziś ten marsz muszą kontynuować następcy. Musicie przejąć pałeczkę lidera i nie poddawać się bo zostawił wiele rozpoczętych inicjatyw i projektów. Trzeba budować jedność by być silnym. To będzie najlepsza pamięć o Romku. 

Cześć Jego Pamięci!
BP OPZZ