Polscy i niemieccy pocztowcy o współpracy związkowej

15 i 16 marca we Wrocławiu odbyła się polsko - niemiecka konferencja związkowa, której przewodniczył Andrzej Otręba, szef Rady OPZZ województwa dolnośląskiego, przewodniczący Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba - Nysa.

W konferencji uczestniczyli związkowcy z Okręgu Drezdeńskiego reprezentujący pracowników Deutsche Post i DHL oraz związkowcy z OPZZ i NSZZ „Solidarność" działający w placówkach poczty polskiej. Polskich pocztowców reprezentowali: Sławomir Redmer - przewodniczący Federacji Pracowników Łączności, Zdzisław Leśniewicz - przewodniczący ZZ Pracowników DHL w Polsce  oraz Bogumił Nowicki - przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej. Obecni byli także przedstawiciele zakładowych organizacji w placówkach pocztowych z Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry.

Konferencja była poświęcona usługom pocztowym, formom zatrudnienia, warunkom pracy, wynagrodzeniom pracowników, układom zbiorowym i usługom transgranicznym na terenie Polski i Niemiec. Uczestnicy konferencji podkreślili konieczność wymiany informacji w zakresie pracy związkowej na terenie obu krajów  m.in.  w sprawie postulatów płacowych polskich i niemieckich pocztowców.

Polsko – niemieckie spotkania związkowe będą kontynuowane.

RW OPZZ WRO, BP OPZZ