Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Pan-Europejskiej Rady Regionalnej

Migracja zarobkowa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby skutecznego zwalczania zjawiska handlu ludźmi i pracy niewolniczej oraz przygotowania do Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie (która w tym roku zajmie się problematyką migracji zarobkowej) są głównymi tematami dyskutowanymi podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego Pan-Europejskiej Rady Regionalnej (PERC) w Brukseli.

W spotkaniu bierze udział delegacja OPZZ: Jan Guz i Piotr Ostrowski.

PERC jest regionalną pan-europejską strukturą Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, której program działania wykracza poza politykę Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Skupia zatem także organizacje związkowe z Europy Wschodniej, Kaukazu i Bałkanów Zachodnich.
(PO)