« Powrót

Posiedzenie zespołu eksperckiego, współpracującego z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Pracy.

W dniu 10 stycznia br. w siedzibie OPZZ odbyło się drugie posiedzenie zespołu eksperckiego, którego zadaniem jest konsultowanie i opiniowanie propozycji rozwiązań prawnych, rozpatrywanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy.
Głównym tematem spotkania była kwestia wprowadzenia do zakładów pracy delegata związkowego. Przedstawiciel OPZZ w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, dr Liwiusz Laska przedstawił tryb i zasady wyboru takiego przedstawiciela, z uwzględnieniem wiodącej roli organizacji związkowych, zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego. W trakcie swego wystąpienia dr Laska wskazał na konieczność wprowadzenia do polskiego prawa pracy właściwego modelu reprezentacji praw i interesów pracowniczych, w szczególności w tych zakładach pracy, w których założenie organizacji związkowej jest utrudnione.
Podczas długiej dyskusji uczestnicy spotkania poruszyli wiele istotnych spraw, związanych z planowaną rolą delegata związkowego w zakładzie pracy. Zdaniem ekspertów OPZZ, ogólne zasady funkcjonowania delegata związkowego powinny zawierać m.in.:
·         podstawową zasadę wprowadzenia delegata tylko do tych zakładów pracy, w których nie funkcjonują organizacje związkowe,
·         szczegółowe ustalenie zakresu uprawnień delegata, w odniesieniu do reprezentowania załogi w zbiorowych lub indywidualnych sprawach pracowniczych,
·         kadencyjność oraz tryb powołania i odwołania delegata,
·         określenie kosztów funkcjonowania delegata oraz źródeł ich finansowania.  
Przyjęte w dyskusji rozwiązania zostaną zaprezentowane podczas prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.