Pracownicy biur emerytalnych w „TARCZY”

10 marca decyzję o utworzeniu struktury Związku Pracowników Wojska „TARCZA" podjęli  pracownicy wojska zatrudnieni w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Warszawie.

Na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczył Przewodniczący Związku – kol. Marek KAZIMIERCZAK, wybrany został siedmioosobowy Komitet Założycielski Organizacji, na czele którego stanął kol. Grzegorz MARECKI.

W tym samym dniu decyzję o przystąpieniu do powstałej organizacji w Warszawie, podjęli również pracownicy wojska zatrudnieni w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Bydgoszczy, składając deklaracje członkowskie.

Ten fakt spowodował, że zarejestrowana w dniu 14 marca 2017 r., na podstawie uchwały podjętej przez Prezydium Zarządu Krajowego ZPW „TARCZA", struktura Związku – Organizacja Związkowa Nr 9/M ZPW „TARCZA" w Warszawie – będzie organizacją międzyzakładową a Komitet Założycielski przekształcił się w Zarząd Międzyzakładowy.

Mając na uwadze, że Organizacja ta będzie podejmowała kwestie dotyczące ogółu pracowników zatrudnionych w wojskowych biurach emerytalnych zakłada się, że docelowo będą do niej przystępować również pracownicy wojska zatrudnieni w pozostałych 13 wojskowych biurach emerytalnych (KONTAKT).

zpwtarcza.pl