« Powrót

Pracownicy delegowani: co dalej?

W dniach 14 i 15 września, w warszawskiej siedzibie OPZZ odbywa się międzynarodowa konferencja poświęcona prawom pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. Konferencja została zorganizowana w ramach współpracy OPZZ z Litewską Konfederacją Związków Zawodowych (LPSK), będącą liderem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Współorganizatorami projektu są centrale związkowe z Norwegii (UNIO), Hiszpanii (FAB) i Rumunii (Cartel Alfa).

Konferencję otworzył wiceprzewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski, który zwrócił uwagę, że realizacja projektu zbiegła się z ogólnoeuropejską dyskusją na temat pracowników delegowanych. OPZZ ma świadomość złożoności problemu – rozmawiano o tym między innymi na wrześniowym seminarium przewodniczących rad wojewódzkich i rad branż oraz na posiedzeniu Branży OPZZ „Transport". – Zdajemy sobie sprawę, że wzrost wynagrodzeń polskich pracowników delegowanych może obniżyć konkurencyjność niektórych polskich firm – mówił Radzikowski – ale też musimy sobie zadać pytanie, czy polscy pracownicy nie zasługują na szybszy wzrost wynagrodzeń. Jeśli nie dzisiaj to kiedy?  Wiceprzewodniczący przypomniał, że OPZZ stoi na stanowisku, że polscy pracownicy zasługują na szybszy wzrost płac. – Jeśli zaakceptujemy konkurowanie polskich przedsiębiorców niskimi wynagrodzeniami pracowników to zawsze będziemy biedniejsi. OPZZ uważa, że jest dobra okazja do poprawy sytuacji polskich pracowników delegowanych. Mamy wzrost PKB, niskie bezrobocie (wynikające również z emigracji zarobkowej Polaków, zatem ten sukces jest udziałem innych państw). Niestety, polski rząd nie podziela tych argumentów i jest przeciwny temu aby polscy pracownicy za granicą mieli takie samo wynagrodzenie za tą samą pracę w tym samym miejscu. Za tą zasadą opowiada się OPZZ. W przeciwnym wypadku będziemy mieli do czynienia na dyskryminację ze względu na narodowość i dumping społeczny ze wszystkimi negatywnymi jego skutkami, w tym z nieuczciwą konkurencją. Radzikowski oświadczył, że OPZZ jest aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem toczącej się dyskusji o pracownikach delegowanych, inicjuje procesy zmian. Rozumiejąc jednak zagrożenia proponuje rozważenie okresów przejściowych we wdrażaniu nowych, proeuropejskich rozwiązań w zakresie praw pracowników delegowanych.

W programie konferencji, w trakcie dwudniowych obrad przewidziano między innymi  dyskusję o szansach i wyzwaniach związanych z delegowaniem pracowników. Wezmą w niej udział przedstawiciele pracowników, pracodawców i organizacji pozarządowych. Dyskusję poprowadzi p. Marek Benio z Inicjatywy Mobilności Pracy. Przedstawiciele delegacji zagranicznych przybliżą dobre praktyki i doświadczenia w zakresie delegowania pracowników w Europie. Dr Piotr Ostrowski (OPZZ) omówi europejskie inicjatywy na rzecz pracowników delegowanych. Ullisses Garrido (ETUI) przedstawi prezentację pt. „Rola szkoleń i edukacji w procesie budowania wsparcia dla pracowników delegowanych". Uczestnicy konferencji zapoznają się także z doświadczeniami i działaniami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie współpracy międzynarodowej. Bogdan Grzybowski (OPZZ) poprowadzi dyskusję o szansach i wyzwaniach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w kontekście delegowania pracowników. Zebrani zastanowią się nad propozycjami nowych rozwiązań prawnych i praktycznych związanych z przyszłością pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. Moderatorami konferencji są Paweł Śmigielski i Paweł Galec (OPZZ).
BP OPZZ