« Powrót

Przywróćmy godną pracę

 
1 maja to dzień Międzynarodowej Solidarności Ludzi Pracy. To jedno z najważniejszych świąt pracowniczych. W tym dniu, na całym świecie domagamy się stabilnej, godnie opłacanej pracy dającej pewność zabezpieczenia emerytalnego.
To ważne w coraz bardziej globalizującym się świecie. Bez określenia wspólnych, minimalnych standardów dotyczących warunków zatrudnienia i pracy zawsze znajdzie się jakieś państwo, gdzie pracownikom zapłacą mniej, koszty produkcji będą niższe czyli konkurencyjne.
Centrale związkowe w państwach Unii Europejskiej wypracowały wspólne stanowisko w tym zakresie. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych opowiedziało się za wprowadzeniem zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu" oraz za przyjęciem minimalnych standardów społecznych w skali Unii Europejskiej.
Również w Polsce jest wiele do zrobienia. W dalszym ciągu dla milionów Polek i Polaków praca nie spełnia podstawowej roli – zapewnienia godnego i stabilnego życia. Niezbędne jest dalsze ograniczenie „śmieciowego" zatrudnienia. 1 maja chcemy przypomnieć, że zbyt wielu pracodawców wciąż łamie prawo pracy, nie wypłaca wynagrodzeń za nadgodziny, odmawia zatrudnienia na etat. Potwierdzają to dobitnie coroczne raporty Państwowej Inspekcji Pracy. Wg danych z 2015, 17% skontrolowanych pracodawców dopuściło się uchybień w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, a aż 41%  w sprawach wypłat wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Wzrasta ilość pracowników, wobec których naruszono przepisy dotyczące zatrudnienia na umowy cywilno-prawne (12 tyś. naruszeń stwierdzonych w czasie kontroli PIP za 2015 rok). Jest wiele firm, w których zatrudnienie niepracownicze jest większe niż pracownicze.
Od 1 stycznia br. obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł. W prowadzenie tej stawki nastąpiło w porozumieniu pomiędzy centralami związkowymi i organizacjami pracodawców wypracowanym w Radzie Dialogu Społecznego. Niestety, coraz częściej dochodzą do nas sygnały o nie przestrzeganiu tego prawa. Dlatego w najbliższych dniach OPZZ uruchomi na swojej stronie internetowej www.opzz.org.pl „Punkt Interwencji Prawnych". Będzie tam można zapoznać się z podstawowymi przepisami prawa pracy, przykładowymi pozwami do sądu pracy oraz wypełnić druk zgłoszenia indywidualnego naruszenia prawa pracy.
Polscy pracownicy pracują długo. Jesteśmy pod tym względem na drugim miejscu w Unii Europejskiej. Średnio pracujemy o kilkaset godzin w roku dłużej niż Niemcy czy Belgowie. Przepracowanie prowadzi do stresu, przemęczenia, pogorszenia stanu zdrowia, a w konsekwencji niższej wydajności pracy. Jest to sytuacja niekorzystna zarówno dla pracowników i pracodawców. Z tego względu OPZZ przedłożył stronie rządowej  w Radzie Dialogu Społecznego propozycję wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 32 dni.
Koszty pracy w Polsce w dalszym ciągu należą do najniższych w Unii Europejskiej. W Polsce to 8,6 €/h  (w ubiegłym roku spadły o 0,2% w stosunku do 2015) wobec średniej europejskiej na poziomie 23 €/h. Zatem nieprawdziwe jest twierdzenie części pracodawców, że koszty pracy w Polsce są zbyt duże. Ponadto wydajność pracy polskich pracowników systematycznie wzrasta. Wynosi ona 73% średniej Unii Europejskiej, a jak wyglądają wynagrodzenia wszyscy widzimy. Z tego względu OPZZ domaga się szybszego wzrostu płac, w tym  wynagrodzeń w sferze budżetowej zamrożonych od wielu lat. Niepokój OPZZ budzi wykorzystywanie pracowników migracyjnych do próby zahamowania wzrostu wynagrodzeń. Nie jesteśmy przeciwko zatrudnianiu tych osób, ale powinny być zatrudniane zgodnie z polskim prawem.
1 maja to rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tym faktem wiele Polek i Polaków wiązało i wiąże wiele nadziei. Możliwość swobodnego przemieszczania się i podejmowania pracy za granicą. Europejskie rozwiązania prawne poprawiające polskie standardy socjalne i społeczne i model demokracji to wartości, które zdecydowana większość naszego społeczeństwa postrzega pozytywnie.
  Andrzej Radzikowski