« Powrót

Sądy pracy. Minister Rafalska będzie dyskutować z ministrem Ziobro

Po ponad dwóch miesiącach dostaliśmy odpowiedź na pismo skierowane do Zbigniewa Ziobro - Ministra Sprawiedliwości  i  Prokuratora Generalnego,  w sprawie problemów pracowników dochodzących swoich praw przed sądami pracy. Podpisała ją… Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pani minister podzieliła pogląd wiceprzewodniczącego OPZZ  Andrzeja Radzikowskiego, dotyczący przewlekłości  postepowań w sprawach pracowniczych. – W mojej opinii istotne jest, aby nastąpiło skrócenie okresu rozpatrywania przez sądy pracy sporów o roszczenia ze stosunku pracy – pisze  Rafalska.

Zwraca uwagę, że szybkie rozwiązanie sporu ma istotne znaczenie dla pracownika. Usuwa bowiem stan niepewności powstający po stronie pracownika i jego rodziny m.in. co do posiadania źródła utrzymania. Szybkie wydanie przez sąd pracy orzeczenia sprzyja jego stabilizacji zawodowej i społecznej i tym samym minimalizuje negatywne skutki długotrwałego pozostawania pracownika bez pracy.

- W związku z tym, iż kwestia ta, jak również kwestie dotyczące kosztów sądowych, leżą w gestii Ministra Sprawiedliwości, uprzejmie informuję Pana Przewodniczącego, ze w najbliższym czasie zamierzam je przedyskutować z Panem Ministrem Zbigniewem Ziobro – zapewnia minister Elżbieta Rafalska.

Mamy nadzieję na konstruktywne wnioski z tej dyskusji i „dobrą zmianę" w sądach pracy.
BP OPZZ