Spotkanie organizacji społecznych z Komisją Europejską

W siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego z przedstawicielami KE. To kolejne spotkanie, podczas którego KE chce poznać opinię strony społecznej na temat polityki krajowej w ramach monitorowania realizacji przez Polskę Semestru Europejskiego, w tym Zaleceń Rady.

Tym razem przedmiotem dyskusji była sytuacja na rynku pracy, system edukacji i kształcenia zawodowego oraz polityki krajowe realizowane w tych obszarach. Przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców zwrócili uwagę na główne problemy występujące na rynku pracy, w systemie edukacji i kształcenia zawodowego wskazując na działania, które rząd powinien podjąć. Szczególną uwagę w dyskusji poświęcono roli Funduszu Pracy a także wyzwaniom związanym z migracją. Uczestnicy wskazywali na negatywne konsekwencje polityki prowadzonej wobec Funduszu w ostatnich latach. Przedstawiciele OPZZ uczestniczący w spotkaniu z KE wskazywali na wypracowane w tym zakresie stanowiska zarówno w ramach Rady Dialogu Społecznego (np. w sprawie Funduszu Pracy, jakości staży, kształcenia zawodowego) jak i przez Radę OPZZ (np. w sprawie polityki migracyjnej). Zwrócili też uwagę na aspekty związane z systemem ubezpieczeń społecznych oraz na poziom wynagradzania pracowników i jakość zatrudnienia jako kluczowe elementy warunkujące aktywność zawodową i mobilność pracowników. Podkreślono także potrzebę zwiększenia działań systemowych (w obszarze opieki instytucjonalnej) na rzecz umożliwienia godzenia ról zawodowych i społecznych przez pracowników. Na spotkaniu z KE, OPZZ reprezentowali Bogdan Grzybowski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia oraz Katarzyna Pietrzak ekspert z Zespołu Polityki Gospodarczej z biura OPZZ.
 
(KP)