« Powrót

Spotkanie z głównym negocjatorem Komisji Europejskiej ds. Brexitu Michaelem Barnier’em

20 kwietnia br. przedstawiciele OPZZ: wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska oraz specjalista ds. międzynarodowych Adam Rogalewski, wspólnie z partnerami społecznymi spotkali się z głównym przedstawicielem Komisji Europejskiej ds. Brexitu Michaelem Barnier'em. Spotkanie odbyło się w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w związku z oficjalną wizytą pana Barnier w Polsce. 
 
Przewodnicząca Taranowska w swojej wypowiedzi podkreśliła potrzebę jak najszybszego uregulowania sytuacji prawnej i zagwarantowania prawa pobytu polskim  obywatelom  i obywatelkom  w Wielkiej Brytanii.
 
Zwróciła również uwagę na kwestię ochrony interesów brytyjskich i polskich pracowników  po ostatecznym wyjściu Wielkiej Brytanii  z Unii Europejskiej. Mimo że Wielka Brytania planuje implementacje wszystkich przepisów europejskich do swojego systemu prawnego, to po ostatecznym wyjściu z Unii, jako w pełni niezależne państwo będzie mogła je dowolnie zmieniać. Pracownikom brytyjskim powinny być więc zagwarantowane podobne prawa jak pracownikom europejskim, również jeśli chodzi o dostęp do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Służyłoby to nie tylko ich ochronie przed eksploatacją, ale zabezpieczałoby wszystkich pracowników w Europie przed dumpingiem społecznym. Ochronę  taką mogłoby zapewnić umieszczenie w przyszłej umowie o współpracy pomiędzy Wielka Brytanią a Unią  odpowiednich postanowień, które  chroniłoby interesy brytyjskich pracowników gwarantując im podobne prawa jak pracownikom europejskim.
 
Oprócz zagwarantowania prawa pobytu europejskim pracownikom i ochrony praw pracowniczych negocjacje powinny również zapewnić, że Wielka Brytanii nie stanie się oazą podatkową w Europie i nie przyczyni się do rozpowszechniania dumpingu podatkowego.
 
W swojej wypowiedzi przewodnicząca Taranowska zwróciła uwagę na kwestie dotyczące wypełnienia obecnych zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii wobec Unii, oraz kształtu jej przyszłego budżetu. Wielka Brytania jest jednym z ważniejszych płatników do budżetu Unii (16 procent budżetu Unii finansowanych jest przez ten kraj), dlatego Brexit nieodwołalnie przyczyni się do znacznego zmniejszenia wydatków Unii Europejskiej. Z punktu widzenia OPZZ ważne jest zagwarantowanie dotychczasowych środków przeznaczonych na politykę spójności (Europejski Fundusz Społeczny czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), która stanowi istotny wkład na drodze do wyrównania różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy biedniejszymi i bogatszymi krajami Europy. Polityka spójności powinna być   więc chroniona przed ewentualnymi ograniczeniami wydatków, tak ażeby ofiarą Brexitu nie stali się nie tylko europejscy pracownicy, ale również biedniejsze kraje Unii Europejskiej, takie jak Polska.
 
Adam Rogalewski
 
Więcej informacji o stanowisku OPZZ i europejskich związków zawodowych wobec Brexitu, można uzyskać u Adama Rogalewskiego: rogalewski@opzz.org.pl