« Powrót

Wicepremier Morawiecki potwierdza: jest zgoda na realizację postulatu OPZZ

W ubiegłym tygodniu zastanawialiśmy się, czy wicepremier Mateusz Morawiecki dotrzyma słowa w sprawie przyznania związkom zawodowym prawa do otrzymywania z budżetu państwa środków finansowych na opłacenie składek członkowskich z tytułu udziału w międzynarodowych organizacjach związkowych. Pisaliśmy o tym TUTAJ.
 
Otrzymaliśmy, za pośrednictwem Rady Dialogu Społecznego, pismo wicepremiera Morawieckiego z dnia 30 października br. (TUTAJ), oficjalnie potwierdzające obietnicę złożoną w trakcie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się tego samego dnia w Pałacu Prezydenckim.
 
Minister rozwoju i finansów, w ww. piśmie, zgodził się, aby związki zawodowe otrzymywały finansowe wsparcie państwa na opłacenie tzw. składek afiliacyjnych. Na taką pomoc mogą liczyć od wielu lat reprezentatywne organizacje pracodawców. Łączny koszt wydatków publicznych na ten cel w latach 2003-2017 wyniósł około 19 mln zł.
 
To niewątpliwie sukces OPZZ, które w 2013 r. podjęło działania w celu zrównania sytuacji prawnej związków zawodowych i organizacji pracodawców w zakresie opłacania z budżetu składek członkowskich z tytułu udziału w międzynarodowych organizacjach związkowych.
 
Czekamy na kolejny krok rządu na drodze eliminowania różnic w traktowaniu partnerów społecznych w dialogu społeczny. Najwyższy czas na realizację innego postulatu OPZZ, którym jest wprowadzenie odliczenia podatkowego dla osób opłacających składkę na rzecz związków zawodowych. Przypomnijmy, że dzisiaj pracodawcy mogą zaliczyć wydatki na opłacenie składki członkowskiej z tytułu członkostwa w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców do kosztów uzyskania przychodów. To kolejny przejaw dyskryminacji w życiu publicznym związków zawodowych, które nie mogą korzystać z podobnych preferencji podatkowych.
 
(nq)