Adres:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

NIP:   526 025 13 39
REGON: 001133016

« Powrót

Wrzesień miesiącem pamięci także o Dzieciach Zamojszczyzny

II wojna światowa przyniosła naszemu krajowi ogrom nieszczęść. Według Małej Encyklopedii Wojskowej  straty w ludziach w Polsce wyniosły 6 028 000 osób co daje w tamtym czasie  220 osób na 1000 mieszkańców. Procentowo w stosunku do całej ludności były to straty największe spośród wszystkich państw uczestniczących w II wojnie światowej. Podobnie jak straty ludzkie ogromne były starty materialne. Polska poniosła globalnie straty w wysokości 18,882 miliarda dolarów (po ówczesnym kursie) co daje na jednego obywatela 626 dolarów. Wyższe straty poniósł w tej wojnie jedynie Związek Radziecki.
Trzeba było wiele lat aby odbudować substancję ludzka i materialną państwa. Społeczeństwo przez wiele lat musiało się godzić z wieloma wyrzeczeniami. Należy pamiętać również ,że po wojnie istniał nie uregulowany problem granic zachodnich. Problem ten miał być uregulowany w traktacie pokojowym,  którego faktycznie nigdy nie podpisano.
Pamięć o wydarzeniach wojennych wraz z biegiem lat zaczęła się zacierać i problem ten, w świadomości społecznej, wraz z odchodzeniem świadków tych wydarzeń był mniej ostry. Podejmowane w tym zakresie różne działania w celu potrzymania pamięci spraw które przyniosła wojna,  nie zawsze spotykały się z pełna aprobatą społeczeństwa. 
Jeśli jeszcze w latach sześćdziesiątych pamięć o tamtych czasach była niezmiernie żywa to już w latach siedemdziesiątych młodzi ludzie już patrzyli na te sprawy już z mniejszą emocją.
W związku z powyższym, wiele środowisk podjęło działania, w celu zachowania pamięci narodowej o skutkach II wojny światowej dla naszego narodu. Z tych przyczyn (świadomie przedstawionych w ogromnym skrócie) w akcję tą włączyło się również Ogólnopolskie  Porozumienie Związków Zawodowych.  Podjęto decyzję o organizowaniu w dniu 1 września  Międzynarodowego Dnia Walki Związków Zawodowych o Pokój i Powszechne Rozbrojenie. Pierwsze  takie ogólnopolskie spotkanie związkowców odbyło się 1 września 1986 roku w Bydgoszczy.
Uroczystości w Bydgoszczy miały na  przypomnienie o tzw. niedzieli bydgoskiej gdzie 10 września 1939 roku gdzie w egzekucjach ulicznych hitlerowcy  w pierwszym etapie ok. 1500 Polaków a później kilka tysięcy, w tym żołnierzy Wojska Polskiego. Ogółem na Pomorzu do 30 listopada 1939 roku zamordowano ok. 20 000 osób w tym znaczna część z nich zginęła w Bydgoszczy.
W następnym roku podobne uroczystości w dniu 1 września 1987 r. odbyły się w Zamościu. Uroczystości zamojskie miały przypomnieć w całym kraju o tragedii wysiedleń Zamojszczyzny i tragedii jej dzieci. Oprócz mieszkańców  Zamościa, zaprosiliśmy do uczestniczenia w tych uroczystościach przedstawicieli związków zawodowych z 16 ówczesnych sąsiednich województw, W uroczystościach wzięło ok. 40 000 uczestników. Opiekę nad poszczególnymi województwami przyjęły zakłady pracy w Zamościu. Witano gości na granicy województwa, zapoznawano z pracą opiekujących się zakładów pracy oraz uczestniczono wspólnie w wieczornych uroczystościach.
 


Kolejna uroczystość odbyła się 1 września 1988 roku w Legnicy.                                       
Celem tych uroczystości było przypomnienie heroicznych zmagań żołnierza polskiego na przestrzeni wieków z różnymi najeźdźcami.
***
W czasie uroczystości zamojskiej, oprócz oficjalnej uroczystości,  zostało zorganizowanych 16 imprez towarzyszących. Jedną z nich był „Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny".
 


Uczestnicy uroczystości przed biegiem spotkali się między innymi z dziećmi Zamojszczyzny, mieszkańcami Zamojszczyzny, którzy przetrwali wysiedlenia oraz uczestniczyli w honorowym starcie biegu. Przebiegał on przez miejsca związane z wysiedleniami Zamojszczyzny. Od tego czasu, bieg ten odbywa się w każdym roku.  W miejscach startu i na metach biegu odbywają  uroczystości upamiętniające wysiedlenia Zamojszczyzny i tragedię Dzieci Zamojszczyzny. W biegu uczestniczą zawodnicy aktywnie biegający a od drugiego biegu również zawodniczki. Warte podkreślenia jest to, że w biegu uczestniczą osoby niepełnosprawne. Są to osoby niewidome i niedowidzące często pilotowane  przez widzących oraz osoby na wózkach inwalidzkich. Na miejscach etapowych odbywają się uroczystości poświęcone pamięci tragedii wysiedleń a w spotkaniach tych uczestniczą zawodnicy a również  też   już nieliczni uczestnicy wydarzeń lat 1942-1943.  Ważne, że  w tych uroczystościach uczestniczą młodzi mieszkańcy Zwierzyńca, Krasnobrodu, Skierbieszowa i Zamościa.
Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny jest biegiem trudnym. Odbywa się na przełomie sierpnia i września. Zawodnicy przebiegają 100 km w ciągu czterech dni. Nie jest to bieg w którym może nastąpić w ciągu kilku dni regeneracja organizmu po jednodniowym wysiłku. Stąd w biegu tym biorą udział tylko bardzo doświadczeni biegacze. Trzeba przyznać , że większość z nich podkreśla ważność patriotyczną tego biegu. Ale również należy podkreślić , że zazwyczaj ich udział w tym biegu nie jest jednorazowy. Są tacy zawodnicy wśród kobiet i mężczyzn  którzy uczestniczyli już w ponad dwudziestu takich biegach.
Wysiłek zawodników jak i ich decyzje poświęcenia własnych urlopów (inne biegi w kraju odbywają się zazwyczaj w soboty lub niedziele), jak i wysiłek organizatorów przy wsparciu finansowym wielu instytucji w Zamościu jak i różnych struktur związków zawodowych w kraju oraz władz Zamościa  pozwalał , że bieg ten trwa już od tylu lat (nie odbył się tylko w jednym roku).  Ale chyba nadszedł czas, żeby w wspieranie tego biegu włączyły się organizacje, które są zainteresowane kultywowaniem Pamięci Tragedii Dzieci Zamojszczyzny jak i podejmowaniem działań które nie pozwolą zapomnieć o  Naszej historii.
OPZZ po raz kolejny wspiera działania organizatorów biegu, a jeden z uczestników zostanie wyróżniony Pucharem Przewodniczącego OPZZ.

Więcej o Biegu Pokoju Dzieci Zamojszczyzny 31.08.2016 – 03.09.2016 na stronie: http://biegpokoju.zamosc.pl

Ryszard Łepik
Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.