« Powrót

Wsparcie dla nowych organizacji zakładowych ZZ Poligrafów

W dniach 6-7 listopada 2017 r. w Łodzi odbyło się spotkanie koordynacyjne Uni Europa Graphical i IndustriAll mające na celu wsparcie nowych organizacji zakładowych Związku Zawodowego Poligrafów w Amcor Tobacco i Amcor Flexible. Firma Amcor jest koncernem australijskim w sektorze opakowań. Obie organizacje powstały dzięki współpracy ZZP z Centrum Organizowania Związków Zawodowych. Zarząd Amcor to bardzo trudny pracodawca. Przez wiele lat nie można było dotrzeć do pracowników z propozycją utworzenia Związku. Dopiero praca organizatorów z COZZ pozwoliła na tak wielki sukces.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele związkowi i Europejskiej Rady Zakładowej przy Amcor z Hiszpanii (FSC CCO), Francji (Filpac CGT), Niemiec ( Ver.di i IG Metall) i Polski (ZZP). Swoją obecnością zaszczycili nas: Nicola Konstantinou – Sekretarz Uni Europa Graphical, Javier Carles – Uni Global i Aline Conchon – IndustriAll. Polskę reprezentowali: Czesława Sońta – Przewodnicząca ZZP, Rafał Tomasiak – Dyrektor COZZ, organizatorzy COZZ i związkowcy z obu zakładów Amcor. Omówiono rolę współpracy i sieci informacyjnej między zakładami Amcor na całym świecie obecnie i w przyszłości.

Na zakończenie konferencji przed zakładem Amcor w Łodzi przeprowadzono krótki meeting reklamujący Związek Zawodowy Poligrafów. Podziękowano również organizacjom z innych krajów za solidarność i wsparcie w walce o powstanie organizacji związkowych w Amcor.
 
Czesława Sońta
Przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów