« Powrót

XV Edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP rozpoczęta

OPZZ otrzymało od Prezydenta RP po raz kolejny zaproszenie do grona Instytucji uprawnionych do zgłaszania kandydatów w ramach Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta RP najlepszym podmiotom gospodarczym w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.  Na stronie www.prezydent.pl udostępniona została zakładka http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/ poświęcona Nagrodzie Gospodarczej z informacjami dotyczącymi tegorocznej edycji, a także wnioskami dla ubiegających się o nagrodę w każdej z sześciu kategorii.
 
Organizacje członkowskie OPZZ mogą zgłaszać (w porozumieniu z zarządami podmiotów) propozycje podmiotów gospodarczych, które według nich zasługują na uhonorowanie Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Propozycje  (po uzgodnieniu zgłoszenia wniosku z zarządem danego podmiotu gospodarczego) należy przekazywać do OPZZ na adres: bobrowski@opzz.org.pl do 5 września 2017 r.
(KP)