« Powrót

Zmarnowany czas na posiedzeniu podzespołu ds. reformy rynku pracy

Wczoraj (14.02) odbyło się drugie posiedzenie podzespołu problemowego ds. reformy rynku pracy, działającego w ramach zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Rozważano zagadnienia zwiazane z centralizacją bądź decentralizacją urzędów pracy. Mówiono także o pośrednictwie pracy.

W posiedzeniu wzięło udział kilku dyrektorów powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Nie pojawił się jednak wiceminister odpowiedzialny za rynek pracy. Z tego powodu członkowie podzespołu nie zostali zapoznani z planowanymi zmianami w polityce rynku pracy oraz założeniami do ustawy o promocji zatrudnienia. Nie przyjęto także planowanego harmonogramu prac podzespołu wraz z kolejnością omawianych zakresów tematycznych. Podzespół miał  też przygotować założenia, które będą poprzedzać ministerialne rekomendacje. 

Pracami podzespołu kieruje przedstawiciel Pracodawców RP. Póki co nic z tego nie wychodzi!
B.G.