« Powrót

ZUS: pracy coraz więcej a podwyżek nie ma!

Organizacje związkowe działające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, miedzy innymi ZZ Pracowników ZUS, wydały komunikat ze spotkania z pracodawcą w sprawie sporu zbiorowego.

Związkowcy informują, że na spotkaniu, które odbyło się 13 września, pracodawca oświadczył, że: - Nie ma żadnej przestrzeni na podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ani w tym roku ani w przyszłym. Pracodawca zaproponował stronie związkowej zamknięcie sporu zbiorowego na podstawie tego oświadczenia. Strona związkowa wykazując dobrą wolę i chęć wypracowania porozumienia zaproponowała pracodawcy obniżenie kwoty oczekiwanej podwyżki i wydłużenie czasu jej realizacji. W zamian za te ustępstwa związkowcy zasugerowali wypłacenie nagrody z oszczędności dla wszystkich pracowników na Dzień Pracownika ZUS, na tym samym poziomie co w ubiegłym roku.

Pracodawca ponownie podkreślił, że nie ma środków na podwyżki w tym i kolejnym roku. i zaproponował kierunkowe działania polegające na podwyższeniu wynagrodzeń najniżej zarabiających pracowników (w przedziale 2000 - 2301 zł), wypłacenie wszystkim pracownikom nagrody "teraz" (nie podano konkretnej kwoty) i weryfikację możliwości finansowych w zakresie wypłacania nagród wszystkim pracownikom (na początku IV kwartału  br.).

Strona związkowa nie zaakceptowała tej propozycji i podtrzymała żądanie podwyżek dla pracowników. Nie widząc możliwości porozumienia, związki zawodowe podejmą działania przewidziane prawem, włącznie ze strajkiem ostrzegawczym.

1 października w życie wejdą przepisy, które przywracają wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wnioski o przejście na emeryturę według nowych zasad można składać od 1 września. W placówkach ZUS pojawiło się dziesiątki tysięcy chętnych do skorzystania z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę.
BP OPZZ