Nowe ulgi podatkowe już niedługo

Po wakacjach do Sejmu trafi projekt ustawy zmieniający kilka ustaw podatkowych. Już dzisiaj, na etapie konsultacji społecznych, budzi on spore kontrowersje, o czym świadczy liczba zgłoszonych przez organizacje biznesu uwag i opinii. Zasadniczym celem projektu ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Pracodawcy nie płacą!

Ponad 7 tysięcy skarg wpłynęło do Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku. Dotyczyły niewypłacania wynagrodzeń.

Jak założyć związek zawodowy

Jak założyć związek zawodowy? Jeśli zdecydowałeś(-aś) się już na działalność związkową, a w Twoim zakładzie pracy nie ma organizacji związkowej lub istniejąca Ci nie odpowiada, powinieneś: ...

Niepewna przyszłość PPL

Projekt ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" w sposób drastyczny pogarsza sytuację prawną pracowników PPL, w szczególności w zakresie prawa do uczestniczenia załogi w zarządzaniu.

wp