Wspólne stanowisko związków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej w sprawie rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych

Związki zawodowe Grupy Wyszehradzkiej na swoim spotkaniu w Warszawie, wyrażają swoje poparcie dla rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych, w celu zapewnienia równych szans wszystkim zaangażowanym stronom, jako fundamentu właściwego funkcjonowania europejskiego jednolitego rynku.

Związkowa Grupa Wyszehradzka ogłasza stanowisko w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych

Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Związkowej Grupy Wyszehradzkiej (19-20 października br.). W siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przedstawiciele central związkowych z Polski, Węgier, Czech i Słowacji dyskutowali nad wspólnym stanowiskiem w sprawach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Wspólne stanowisko związkowej Grupy Wyszehradzkiej w sprawie przyjęcia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych

My, przedstawiciele związków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej (Rep. Czeska, Węgry, Polska, Słowacja), zebrani na naszym spotkaniu w dn. 19-20 października 2017 r. w Warszawie, popieramy przyjęcie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych na Szczycie Społecznym w Goeteborgu.

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

O zmianach w PUZP z ministrem Grabskim

Podsekretarz Stanu w MON Bartłomiej Grabski, spotkał się z przedstawicielami wszystkich reprezentatywnych związków zawodowych działających w resorcie obrony narodowej.

Posiedzenie Związkowej Grupy Wyszehradzkiej

19 października, w warszawskiej siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych rozpoczęło się posiedzenie Związkowej Grupy Wyszehradzkiej pod hasłem „Przyszłość Europy Socjalnej”.

Zawalcz z nami o wzrost funduszu świadczeń socjalnych

OPZZ od wielu lat domaga się pełnego odmrożenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych. Zadaniem funduszu jest łagodzenie różnic w poziomie życia pracowników i ich rodzin, a adresatami są rodziny o najniższych dochodach.

Branża 9

Branża VII HANDEL, USŁUGI, KULTURA I SZTUKA - organizacje członkowskie Związek Zawodowy Poligrafów ul. Bracka 23 lok. 44,...

Prezydium OPZZ

18 października bieżącego roku w Warszawie, odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ.