Dyskryminacja

Przewodniczący OPZZ do wicepremiera Morawieckiego: -  (…) niedopuszczalne jest faworyzowanie niektórych związków, poprzez przyznawanie im szerszych uprawnień, kosztem innych związków.