Rada Rynku Pracy

21 września, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy.

Raport: prawa człowieka w Polsce

Przewodniczący OPZZ Jan Guz spotkał się z dyrektorem ds. praw człowieka ambasady Stanów Zjednoczonych Stevenem A. C. Bremnerem. Na spotkaniu omówiono coroczny raport na temat przestrzegania praw człowieka w Polsce.

Narodowy Kongres Nauki

19 i 20 września br. w Krakowie, przedstawiciele środowiska nauki i szkolnictwa wyższego wysłuchali prezentacji wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowina przedstawiającej główne założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

OPZZ negatywnie zaopiniował projekt budżetu państwa na 2018 r.

W swojej opinii, OPZZ skoncentrował się szczególnie na ocenie decyzji rządu w sprawach wynagrodzeń pracowników i systemu podatkowego.

Piętnastolecie AZZ Pracowników NBP

19 września bieżącego roku w warszawskiej siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyła się uroczystość z okazji piętnastolecia Autonomicznego Związku Zawodowego Pracowników Narodowego Banku Polskiego, zrzeszonego w OPZZ.

Związek Zawodowy Poligrafów rośnie w siłę!

Pracownicy łódzkiej fabryki Amcor Tobacco Packaging Polska sp. z o.o. zorganizowali się w związek zawodowy. Stu pracowników postanowiło zawalczyć o swoje miejsca pracy, godne zatrudnienie i dialog z pracodawcą.