Na uroczystej gali, z okazji Dnia Pracownika ZUS, Bogdan Grzybowski – dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ, złożył najserdeczniejsze życzenia i gratulacje wszystkim pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za wysiłek i za zaangażowanie w pracę, wykonywaną często w trudnych warunkach i pod silną presją społeczną, od organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ. Dyrektor Grzybowski wyraził uznanie za to, że dzięki zwiększonemu wysiłkowi pracowników ZUS, bezproblemowo wdrożono ustawę przywracającą wiek emerytalny.

Na zdjęciu – koncert warszawskiego chóru chłopięcego przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina – na uroczystej gali Dnia Pracownika ZUS.

B.G.