8 czerwca 2018 roku ZZ Strażaków Florian obchodził Jubileusz 25-lecia powstania.

Z tej okazji w Kopalni Soli Wieliczka odbyły się uroczyste obchody srebrnego jubileuszu naszego związku zawodowego. W uroczystościach swój udział wzięli m.in. Pan Edward Zaremba – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł Marek Wójcik – wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Pan Jan Guz – Przewodniczący OPZZ, Pan Kim Nikula – Prezydent Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Strażaków, Pan Patti Jakula – reprezentujący Fińskie Związki Zawodowe Strażaków, byli komendanci główni PSP oraz wielu innych znamienitych gości a pośród nich członkowie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i członkowie założyciele związku.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od mszy świętej w kaplicy Świętej Kingi w intencji związku i jego członków. Mszę koncelebrował kapelan krajowy strażaków ks.dr. Jan Krynicki. Specjalny list do uczestników uroczystości skierował metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski którego treść odczytał ks. prałat Grzegorz Szewczyk. W wygłoszonej homilii ks. Władysław Kulig wskazywał na wartości jakie ze sobą wniósł nasz związek na przestrzeni minionych 25 – lat oraz rozwinął motto które nam towarzyszy przez ćwierć wieku i ukazując nade wszystko na znaczenie słów ,,Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Podczas dalszych uroczystości które odbyły się w Komorze Warszawa Przewodniczący ZK ZZS Florian w swoim wystąpieniu dokonał podsuwania minionych 25 – lat wskazywał również na naszą tożsamość i priorytety które powinny nam przyświecać w bieżącej działalności związkowej. W specjalnym liście skierowanym przez Ministra SWiA Pana Joachima Brudzińskiego do członków związku wskazał m.in. cyt. ,, Niezmiernie cenne są dla mnie spotkania z przedstawicielami związków zawodowych oraz funkcjonariuszami, w trakcie których osobiście mogę zapoznać się ze specyfiką Waszej służby oraz rozmawiać o państwa postulatach” .

W trakcie dalszej części uroczystych obchodów jubileuszu zostały wręczone wyróżnienia i medale okolicznościowe a całość uroczystości uświetniła swoim występem Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej tę część uroczystości prowadził Przemysław Skowron RMF FM. 

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”