Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego zainicjowała narady i spotkania z zarządami i przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych oraz Radami Powiatowymi w ramach zaplanowanej na obecną kadencję akcji ,,Bliżej Zakładowych Organizacji Związkowych i Rad Powiatowych na Mazowszu”.

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej OPZZ Marka Kupca i Wiceprzewodniczącej Rady Joanny Dąbrowskiej z Przewodniczącą NSZZ Pracowników Zarządu Pałacu Kultury i Nauki Magdaleną Szakowską.

Tematem dyskusji były: 

  • bieżąca sytuacja w OPZZ i Radzie OPZZ woj. mazowieckiego; 
  • sprawy pracownicze i socjalno-bytowe pracowników Pałacu Kultury i Nauki; 
  • większe zaangażowanie organizacji związkowej w aktywny udział w akcjach protestacyjnych OPZZ oraz uczestniczenie związkowców w szkoleniach i naradach organizowanych przez Radę Wojewódzką OPZZ.


Metryczka NSZZ Pracowników Zarządu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zarządu Pałacu Kultury i Nauki został wpisany do rejestru związków zawodowych 21 grudnia 1982 r.

Pierwszą przewodniczącą Związku była Pani Hanna Szczubełek, która pracuje w ZPKiN sp. z o.o., co prawda już nie na cały etat tylko na umowę zlecenie, ale nadal godnie reprezentuje Spółkę. Pani Szczubełek otrzymała dyplomy w podziękowaniu za pracę związkową na rzecz załogi od Przewodniczących OPZZ: Alfreda Miodowicza i Ewy Spychalskiej. W następnych kadencjach przewodniczącymi związku były: Hanna Mielcarz i Daniela Barska.

W chwili obecnej przewodniczącą Związku jest Magdalena Szakowska, która swoją funkcję pełni drugą kadencję. W ZPK i N sp. z o.o. działa pięć organizacji związkowych. 20 września 2006 roku przedstawiciele NSZZ Pracowników Pałacu Kultury i Nauki podpisali Porozumienie w sprawie powołania Rady Pracowników, która działa do dnia dzisiejszego. Do porozumienia, oprócz NSZZ Pracowników ZPKiN, przystąpiły NSZZ Solidarność 80 i NSZZ Solidarność.

Przedstawiciele wszystkich Związków Zawodowych biorą czynny udział w posiedzeniach Komisji Socjalnej i negocjacjach dot. wynagrodzeń i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W chwili obecnej Związek liczy 32 członków w tym 3 emerytki.

MS