10.01.2019 w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG odbyło się spotkanie związkowców Związku Nauczycielstwa Polskiego, pracowników oświaty z FZZ oraz oświatowej Solidarności z Ministrem Edukacji Narodowej i ekspertami MEN. Celem spotkania było osiągnięcie porozumienia w kwestiach płacowych.


W ostatniej chwili decyzją Minister Anny Zalewskiej obrady zostały przeniesione do innej sali niż to początkowo zaplanowano, a zaproszono na rozmowy o godzinie 11:00 jedynie związkowców z oświatowej Solidarności, twierdząc, że Związek Nauczycielstwa Polskiego przybył na spotkanie w zbyt licznym gronie. Spotkanie z przedstawicielami ZNP i FZZ zaplanowała na 13:00.

Mimo ponad 2 godzinnego oczekiwania, spotkanie z Minister Edukacji Narodowej okazało się fiaskiem. Nie zaoferowano stronie pracowniczej żadnych korzyści płynących ze spotkania, jedynie przedstawiono ustalenia MEN o poziomie wynagrodzeń dla nauczycieli. Czyżby Minister przyszła nie przygotowana na negocjacje? Jedynie pewne jest to, że absolutnie nie uspokoiła i tak już gorącej atmosfery wśród pracowników oświaty.

Łukasz Mycka