Kierownictwo OPZZ aktywnie wspiera strajkujących pracowników oświaty!


Przewodniczący OPZZ, Jan Guz, Wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz, oraz Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski byli gośćmi w Szkole Podstawowej Nr. 5 w Opolu. Placówka ta, tak samo jak większość w Polsce jest objęta strajkiem pracowników oświaty. W tych dniach wszyscy jesteśmy z pracownikami oświaty - przekonywał Przewodniczący OPZZ w rozmowach z nauczycielami.


Polska gospodarka w dalszym ciągu „konkuruje” niskimi wynagrodzeniami pracowników. To nie rokuje dobrze na przyszłość. W programach rządowych możemy co prawda przeczytać, że będziemy budowali gospodarkę opartą na wiedzy i postępie technologicznym. Nie potwierdzają jednak tego działania i decyzje finansowe rządu. W swoich programowych wystąpieniach związanych z kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego Premier Mateusz Morawiecki ani razu nie wspomniał o oświacie i jej roli w budowaniu nowoczesnego państwa oraz przyszłości obywateli.

To niepokojące, bo przygotowanie do wyzwań przyszłości rozpoczyna się w szkole. Po podwyżkach od stycznia, na które powołuje się rząd, nauczyciel z wyższym wykształceniem rozpoczynający pracę otrzymuje 2538 zł (brutto) wynagrodzenia. Na 3483 zł (brutto) + do 20% wysługi lat może liczyć nauczyciel dyplomowany. Tytuł ten można uzyskać po minimum 10 latach pracy i spełnieniu wielu procedur, w tym wymagających podnoszenia kwalifikacji. Odbudowa szkolnictwa zawodowego, wymagającego zatrudniania inżynierów z doświadczeniem, jest w praktyce nie do zrealizowania.