13 czerwca odbyło się pierwsze w tej kadencji zebranie delegatów ZZ Pracowników Przemysłu Miedziowego, podczas którego dokonano podsumowania działalności związku za okres 26.06.2017 - 13.06.2018.

Przyjęto sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Komisji Programowej za miniony rok oraz wysłuchano informacji przewodniczącego ZZ PPM, Ryszarda Zbrzyznego na temat aktualnej sytuacji i poziomu dialogu społecznego w grupie kapitałowej Polskiej Miedzi oraz przebiegu kampanii wyborczej na przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji zgromadzeni postanowili wystąpić z listem otwartym skierowanym do akcjonariuszy KGHM, w którym wezwano ich do wzmożenia nadzoru właścicielskiego nad spółką i podjęcie niezbędnych działań mających na celu likwidacje licznych nieprawidłowości zarówno na poziomie zarządczym jak i inwestycyjnym.

Zatwierdzili też treść apelu skierowanego do wszystkich członków ZZ PPM oraz sympatyków związku o poparcie w zbilżających się wyborach do Rady Nadzorczej KGHM kandydatów ZZ PPM z Ryszardem Zbrzyznym na czele.

www.zzppm.org.pl