W tym roku Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej pod przewodnictwem Urszuli Michalskiej obchodzi swoje 35 lecie działalności. Z okazji tego Jubileuszu w dniu 16 listopada br. w Warszawie odbyła się uroczystość z udziałem działaczy Federacji oraz zaproszonych gości.

OPZZ reprezentowali wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski i Renata Górna, radca OPZZ. Wiceprzewodniczący wręczył Odznaki honorowe OPZZ I stopnia ,,Za zasługi dla OPZZ” działaczom związkowym Federacji, którymi zostali: z Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej FZZPOZ i PS – Maria Dydyńska, Teresa Jakubiak, Marta Jolanta Janiszewska, Marek Pyzara oraz z Opolskiej Rady Wojewódzkiej – Mirosława Paczkowska, Anna Porębska, Zdzisława Potoczna. Na ręce przewodniczącej Urszuli Michalskiej wiceprzewodniczący przekazał list okolicznościowy od przewodniczącego Jana Guza adresowany do działaczy i uczestników uroczystości (treść listu poniżej). Przewodnicząca Urszula Michalska otrzymała wiele gratulacji i życzeń kolejnych lat aktywności od ministrów i innych branżowych organizacji zawodowych i związkowych. Także Główny Inspektor Pracy uhonorował związkowców Federacji odznakami ,,Za zasługi dla Ochrony Pracy”, a Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przyznała odznakę ,,Primus in Agendo” co znaczy ,,Pierwszy w działaniu” wiceprzewodniczącej Halinie Obraniak za osiągnięcia i aktywność w obszarze polityki społecznej i pomocy społecznej.

35 letnia działalność Federacji i jej wkład w osiągnięcia polskiego systemu ochrony zdrowia pokazała historia przybliżona we wspomnieniach, zdjęciach, podsumowaniu minionych lat.