W Ośrodku AMW Rewita Sopot odbył się I Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Sektora Obronnego.

W trakcie obrad Zjazdu wybrano członków Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą Związku na kolejną 5-cio letnią kadencję jednogłośnie została wybrana Kol. Małgorzata Kucab. 

Przewodniczącym KKR został wybrany także jednogłośnie Kol. Grzegorz Kruś.

Nowo wybrany Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Sektora Obronnego przedstawia się następująco:

1. Małgorzata KUCAB – Przewodnicząca.

2. Krzysztof KAŹMIERSKI - Wiceprzewodniczący d/s WPRP.

3. Małgorzata WOLIŃSKA – Wiceprzewodnicząca d/s Służby Zdrowia.

4. Jacek OLSZEWSKI - Wiceprzewodniczący d/s Agencji Mienia Wojskowego.

5. Danuta ZALEWSKA – Sekretarz.

6. Marek PIETRUSZKA - Członek Prezydium.

7. Maciej OSTROWSKI - Członek Prezydium.

8. Teresa BRYCKA - Członek ZK.

9. Jerzy JANCZAREK - Członek ZK.

10. Kamil MICHALAK - Członek ZK.

11. Jerzy MILLER – Członek ZK.

12. Andrzej ONISZEK - Członek ZK.

13. Karolina POLEMBERSKA - Członek ZK.

14. Beata POTOCKA- Członek ZK.

15. Damian PRUS - Członek ZK.

16. Maria SOBÓTKA - Członek ZK.

17. Andrzej STAROŃ - Członek ZK.

18. Stefan SULIKOWSKI - Członek ZK.

19. Krystian WŁOSEK - Członek ZK.

20. Artur WOLNIARCZYK- Członek ZK.

Delegaci KZD ZZSO spotkali się z gościem Zjazdu z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - Sekretarzem Prezydium Rady Dialogu Społecznego Kol. Januszem Gołąb.