11 kwietnia 2019r. zakończony został spór zbiorowy między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Porozumienie zostało zawarte przy pomocy mediatora z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pawła Galca.

Serdecznie gratulujemy związkowcom z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych!