W dniu 31 stycznia br. w siedzibie OPZZ odbyło się szkolenie dla związkowców i związkowczyń z Rady OPZZ województwa mazowieckiego poświęcone zmianom w ustawie o związkach zawodowych oraz RODO w zakładowej organizacji związkowej.

Szkolenie kierowane było do członków organów statutowych mazowieckiej struktury terytorialnej OPZZ oraz przewodniczących i członków zarządów organizacji związkowych OPZZ. W szkoleniu wzięło udział 40 związkowców. Zajęcia prowadził prawnik Rady OPZZ województwa mazowieckiego, Paweł Śmigielski.

W trakcie warsztatów dyskutowaliśmy o wielu sprawach ważnych dla ludzi pracy, w tym szczególnie o zmianach w ustawie o związkach zawodowych. Rozmawialiśmy między innymi o uprawnieniach organizacji związkowych, reprezentatywności, ochronie przed zwolnieniem działaczy związkowych, sporach zbiorowych, regulaminach wynagrodzeń, zwolnieniach doraźnych na czynności związkowe, ochronie danych osobowych. Szkolenie były bardzo żywe i uczestnicy zadawali mnóstwo pytań.