Na spotkaniu Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w dniu 26 lutego 2019 r. Magdalena Kossakowska z wydziału polityki społecznej OPZZ przedstawiła, nowe rozwiązanie które wchodzi w życie od 1 marca 2019 r. tj. świadczenie uzupełniające osobom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci, i z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury minimalnej (zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły) lub ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia. Ponieważ zarówno wiedza, jak i świadomość przyszłych ryzyk związanych ze starzeniem się odgrywają ważną rolę w zabezpieczeniu się przed wyzwaniami okresu starości, to dyrektor wydziału polityki społecznej Bogdan Grzybowski przedstawił problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

B.G