14 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej OPZZ w Iławie.

Na spotkaniu omówiono sytuację na rynku pracy oraz poziom bezrobocia w regionie w kontekście działań związków zawodowych i Rady Powiatowej OPZZ. Następnie omówiono plany współpracy związków zawodowych z samorządem oraz Państwową Inspekcją Pracy.

OPZZ reprezentował Janusz Gołąb sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego. W swoim wystąpieniu przedstawił bieżącą działalność centrali oraz zaplanowane na 2019 rok kampanie infomracyjno - programowe OPZZ. „Będziemy dążyć do wprowadzenia przez Rząd naszych propozycji programowych m.in. wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 32 dni oraz systematycznego skracania czasu pracy, docelowo do 35 godzin tygodniowo.” – podkreślił.
W kolejnym wystąpieniu omówił również bieżącą pracę Rady Dialogu Społecznego oraz współpracę z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego. Podsumował także ostatnie posiedzenie Rady OPZZ, które odbyło się 12 grudnia w Warszawie.

AS