5 września odbyło się XVII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. W spotkaniu wzięli udział stali przedstawiciele OPZZ w WRDS: Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Sebastian Koćwin, Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Borys, Wiceprzewodniczący Rady Janusz Gużda, członek Prezydium Rady Dorota Pregel oraz Prezes Okręgu Opolskiego ZNP Wanda Sobiborowicz. Tematem posiedzenia była ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Założenia ustawy omawiali Przedstawiciele uczelni wyższych województwa opolskiego zwracając uwagę na korzystne i niekorzystne zapisy z perspektywy jednostek, którymi zarządzają. Wśród prelegentów dominowało raczej przekonanie, że poradzą sobie z wdrożeniem ustawy i nie dostrzegają większych zagrożeń dla opolskich uczelni.

Po zakończeniu obrad WRDS odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Opolskiego. Głównymi tematami spotkania był stan przygotowań do manifestacji, która odbędzie się 22 września 2018r., zbliżające się wybory samorządowe oraz szczegółowe ustalenia dotyczące szkoleń, które zorganizuje Rada w 2018r.  W okresie od września do grudnia w ramach projektu "profesjonalne i kompetentne kadry = skuteczne związki zawodowe" Rada Wojewódzka przeszkoli grupę 90 związkowców m.in. z tak ciekawych zagadnień jak RODO w związkach zawodowych czy monitoring według regulacji kodeksowych, natomiast w dniach 20-21 września zorganizuje szkolenie "młody lider związkowy gwarancją lepszego jutra", w którym wezmą udział młodzi związkowcy z całej Polski reprezentujący niemal wszystkie branże.