11 stycznia Związek wystosował list do minister edukacji, którym wnosi o wyjaśnienie w trybie pilnym pojawiających się informacji dotyczących efektów rozmów z Ministrem Edukacji Narodowej.
Pani Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje w trybie pilnym wyjaśnień pojawiających się informacji dotyczących efektów rozmów strony związkowej z Ministrem Edukacji Narodowej, które odbyły się w dniu 10 stycznia w Centrum Dialogu Społecznego.

Rozmowy w sprawie wzrostu wynagrodzeń toczyły się oddzielnie z „Solidarnością” i pozostałymi związkami tj. ZNP i FZZ, co jest dowodem dzielenia partnerów społecznych. Ten niezrozumiały dla nas fakt doprowadził do sytuacji, iż po rozmowach tych opublikowane zostały dwa różne komunikaty.

Z treści komunikatu KSOiW “Solidarność” z rozmów z MEN wynika, że zgodziła się Pani na negocjacje o 15% podwyżkach wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli od stycznia 2019 roku. Taka deklaracja o wzroście wynagrodzeń od 15 stycznia 2019 roku nie została złożona pozostałym związkom zawodowym.

W związku z powyższym prosimy o pilne odniesienie się do tej kwestii. Ponadto pojawiły się informacje dotyczące przedstawienia przez związki zawodowe do 16 stycznia stanowiska w sprawie propozycji rozwiązań ustawowych dotyczących między innymi: nauczycieli stażystów, dodatku za wyróżniająca pracę dla  nauczyciela na każdym szczeblu awansu zawodowego. W związku z powyższym domagamy się pisemnego sprecyzowania tych rozwiązań. Natomiast przypominamy, iż najważniejszym postulatem ZNP jest dziś żądanie zwiększenia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, które przedstawiliśmy 7 stycznia br.

To jest nasz główny postulat. Jednocześnie deklarujemy swój udział w rozmowach dotyczących obszarów zagadnień, które przedstawiła Pani 10 stycznia. Związek chce znać jednak konkretne propozycje i do tych propozycji się odnieść.


Sławomir Broniarz

Prezes ZNP[źródło: znp.edu.pl]