"Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa" - panel dyskusyjny zorganizowany dzisiaj w Opolu przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Warszawski. Rozmawialiśmy między innymi o możliwościach udziału organizacji związkowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa, o współpracy związkowców z dziennikarzami i możliwościach jej poprawy oraz o jakości dialogu społecznego na poziomie zakładowym, regionalnym i centralnym.