4 lipca w siedzibie Narodowego Banku Polskiego obradowało prezydium Rady OPZZ województwa mazowieckiego. 


Obecni w prezydium przedstawiciele największych związków zawodowych na Mazowszu rozmawiali między innymi o podjętych przez Radę działaniach mających na celu poprawę sytuacji transportowej na Mazowszu oraz o potrzebie nadzoru nad pracą sezonową, której zgodnie z ustawą nie obejmują przepisy BHP i regulacje dotyczące płacy minimalnej. Przewodniczący Rady, Piotr Szumlewicz omówił też sytuację w banku CITI handlowym i w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg. W obydwu tych firmach dialog społeczny szwankuje, a pracodawca nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom płacowym pracowników. Dlatego Rada podjęła rozmowy z zarządami obydwu firm mające na celu poprawę sytuacji załóg. Innym tematem dyskusji była sytuacja w PLL LOT, gdzie prezes Rafał Milczarski zwolnił dyscyplinarnie Monikę Żelazik, liderkę jednego z największych związków zawodowych, a ponadto na masową skalę łamane są prawa pracownicze. Rada podjęła szereg działań na rzecz zmian w PLL LOT, w tym była współorganizatorem dwóch pikiet solidarnościowych ze zwolnioną dyscyplinarnie działaczką związkową. Podczas prezydium Szumlewicz przedstawił również plany kampanii dotyczących zamian umów śmieciowych na etaty, walki z mobbingiem i wyższych płac za pracę w niedzielę. Jednym z celów Rady OPZZ województwa mazowieckiego ma być też współpraca i koordynacja akcji na rzecz ludzi pracy z radami OPZZ pozostałych województw. Omówiono też sytuację finansową Rady, która od czasu wyboru nowych władz znacząco się poprawiła.


Piotr Szumlewicz