Wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka, zwróciła się do Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki z prośbą o opinię na temat projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych. Projekt dotarł do adresata 27 grudnia ub. roku.

Według Rządowego Centrum Legislacji, celem konsultacji publicznych jest zebranie uwag do projektu dokumentu rządowego od podmiotów spoza sektora organów i instytucji państwowych, w tym zwłaszcza od organizacji społecznych. Konsultacje należy rozpoczynać już na możliwie wczesnym etapie prac. Tymczasem ważny projekt legislacyjny po raz kolejny został skierowany do Federacji w bezzasadnie skróconym terminie zaopiniowania i to w okresie z licznymi dniami świąteczno-noworocznymi.

Czy chodzi o to, aby konsultacja była pozorowana, na zaliczenie formalne? - pyta Jan Budkiewicz, przewodniczący FZZ PKiS. Traktujemy nasze powinności odpowiedzialnie i prosimy o stosowanie - szczególnie przy ważnych rozstrzygnięciach - okresu ustawowych 30 dni – dodaje.

Jak dowodzą opinie związkowców - nauczycieli szkół muzycznych, ministerialny projekt rozporządzenia Ministra Kultury jest w dużej części propozycją złą. Krzywdzącą nauczycieli, którzy z wiedzą, pasją i oddaniem wykonują pracę pedagogiczną. Dla uwierzytelnienia tych stwierdzeń Federacja przekazała zastrzeżenia i sprzeciwy  powtarzające się w nadesłanych do  niej opiniach.

BP OPZZ

Pełny tekst opinii:

http://fzzpkis.pl/aktualnosci_pliki/2018/skanowanie0450.pdf