W wyniku walki o godne warunki pracy i  wynagrodzenia pracowników DPS-ów i OPS-ów w województwie lubuskim w poniedziałek, 10 grudnia 2018 roku o godzinie 11:00 odbyła się manifestacja  pod biurem poselskim  Poseł Elżbiety Rafalskiej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Hawelańskiej 5, w której wzięło udział około 200 osób.

W trakcie manifestacji wygłoszono główne problemy pracowników i ich niezadowolenie z braku rozmów. Przedstawiciele organizacji związkowych z DPS-ów i OPS-ów złożyli pismo w biurze Poseł Elżbiety Rafalskiej, które zawierało żądania realnego dialogu na temat ich sytuacji, zmian legislacyjnych oraz podwyżki wynagrodzeń.

Manifestujących wsparły inne grupy zawodowe, m.in.: nauczyciele, pracownicy przedsiębiorstw i kierowcy.

Manifestacja była wynikiem braku odpowiedzi na pismo skierowane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o spotkanie oraz zajęcie się trudną sytuacją pracowników. Brak rozmów z pracownikami opieki społecznej i pracownikami socjalnymi o ich sytuacji doprowadził do kolejnego konfliktu. Brak rozmów i konkretnych rozwiązań problemów manifestujących pracowników skutkować będzie zaostrzeniem protestu.

M. Bocian przewodnicząca RW woj. lubuskiego