Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej Adam Liszczewski wystąpił do premiera RP Mateusza Morawieckiego z pismem ws. strajku pracowników PLL LOT. W liście czytamy: "[...] My związkowcy WZZ Pracowników Gospodarki Morskiej, pracownicy stoczniowych i portowych firm z Polskiego Wybrzeża, żądamy od Pana Premiera niezwłocznego przystąpienia do negocjacji strajkującymi i rozpoczęcia rzeczowych rokowań [...]'.