Obradujące w dniu wczorajszym Prezydium ZZPPM przyjęło oświadczenie w sprawie strajku pracowników oświaty zorganizowanego przez ZNP, w którym wyraża wyrazy poparcia dla zorganizowanego protestu. 

Lubin, 9 kwietnia 2019 r.


Koleżanki i Koledzy

Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego pragnie wyrazić poparcie i zrozumienie dla wszystkich pracowników oświaty walczących o godne wynagrodzenia oraz o przywrócenie zawodowi nauczyciela i wychowawcy należnego szacunku i prestiżu społecznego. 
Jesteśmy z Wami w tych trudnych dniach. Jako związkowcy doskonale wiemy jak trudno było Wam podjąć decyzję o rozpoczęciu bezterminowego strajku. 
Jako rodzice i dziadkowie rozumiemy zasadniczą rolę nauczycieli w kształceniu naszych dzieci i wnuków. Chcielibyśmy, abyście czerpali satysfakcję z wykonywanej, jakże przecież trudnej, pracy. 
Mamy też nadzieję, że poprawa sytuacji zawodowej nauczycieli przełoży się na podniesienie jakości kształcenia, a tym samym wpłynie pozytywnie na edukację młodego pokolenia. 
Wasz protest to wyjątkowa i trudna lekcja wychowania obywatelskiego jaką dajecie władzy. Wiemy, że walczycie nie tylko o swoje płace ale również o podniesienie poziomu polskiego szkolnictwa. Dobra edukacja na każdym jej etapie -od przedszkola aż po wyższe uczelnie — to inwestycja w rozwój i lepszą przyszłość nas wszystkich Dlatego też każda odpowiedzialna władza powinna traktować oświatę jako priorytet swojej edukacyjnej i społecznej polityki. Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej zdaje się nie przywiązywać wagi do wysokiego poziomu nauczania w polskich szkołach. Lekceważy nauczycieli i nie dostrzega potrzeb uczniów. 
Protestujemy też przeciwko oficjalnej propagandzie, w której zarzuca się Wam branie dzieci i młodzież jako zakładników w walce o podniesienie Waszych wynagrodzeń. Uważamy, że to Ministerstwo Edukacji Narodowej ponosi pełną winę za narażenie uczniów na stres i odwołane lekcje. Przez wiele miesięcy rząd bowiem nie reagował na sygnalizowane przez Was problemy. Zarówno te płacowe jak też, strukturalne i metodyczne. Lekceważył zapowiedzi zaostrzenia protestu i tylko pozorował prowadzenie dialogu społecznego ze związkami nauczycielskimi.

My związkowcy z Polskiej Miedzi jesteśmy z Wami, popieramy Wasz słuszny protest, potępiamy łamistrajków i kłamców obrażających Was i Wasze słuszne żądania.


Przewodniczący ZZPPM

Ryszard Zbrzyzny


Pobierz oświadczenie: ZZPPM popiera protest pracowników oświaty